Program Çıktılarımız

Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Makina Mühendisliği ve ilgili alanlarda kuramsal ve uygulamalı bilgilerini uzmanlık düzeyinde kullanma ve geliştirebilme becerisi

Araştırma konusundaki makina mühendisliği problemlerini belirleme, analiz edebilme, kuramsal ve deneysel araştırmalara ve kanıtlara dayalı modelleme ve çözme becerisi

Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamaları hakkında bilgi ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtlar hakkında farkındalık

Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı veya projeyi planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme

Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık ve bunları inceleyip ve öğrenme becerisi

Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme

Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı, sözlü yada görsel olarak aktarma

Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

Mühendislik araçları ve bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme ve bunların kısıtları hakkında farkındalık

Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilinci


Başa Dön