Makina Mühendisliği Ortak Yüksek Lisans Programı (İKÇÜ-CBÜ) (Öğretim dili  ingilizce)

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek lisans programı 2012 bahar döneminde İKÇÜ-Celal Bayar Üniversitesi ortak programı olarak açılmıştır. Makina Mühendisliği Anabilim dalında, Mekanik, Termodinamik, Enerji,  Makina Teorisi ve Dinamiği, Tasarım ve İmalat bilim dallarında yüksek lisans eğitimi sürdürülmektedir. 

Programa başvuran lisans mezunu adayların genel başarı puanları ALES, lisans mezuniyet notu, YDS, mülakat sınavı notu dikkate alınarak belirlenir. ALES ve YDS sınavları yerine ÖSYM tarafından belirlenen eşdeğer ulusal ve uluslar arası sınavlar kabul edilir.

Programdan mezuniyet için öğrencinin 7 ders, seminer, uzmanlık alan dersleri ve jüri önününde savunacağı tez çalışması ile birlikte en az 90 krediyi tamamlaması ve ilgili yönetmelik ("İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği"), ve yönergelerde yer alan diğer şartları sağlamak gereklidir. Mezuniyet için not ortalaması en az 3.00 olmalıdır.


Başa Dön